O Kancelarii

Fijałkowscy spółka partnerska adwokatów i rzeczników patentowych funkcjonuje na rynku usług prawnych od początku 2006 roku. Powstała jako spółka partnerska adwokatów w wyniku połączenia współpracujących wcześniej ze sobą prawników skupionych w kancelariach adwokatów Piotra Paduszyńskiego i Tomasza Wójtowicza. W wyniku zmian osobowych rozszerzeniu uległ również profil działalności, obejmując swym zakresem usługi patentowe, a zespół poszerzony został zarówno o rzecznika patentowego jak i aplikanta rzeczniowskiego. Wycena znaków towarowych wykonywana jest przez osobę wpisaną na listę biegłego sądowego.

Poważnym atutem spółki jest jej specjalizacja. Ułatwia to w sposób zdecydowany doradztwo prawne oraz obsługę rzeczniowską reprezentowanych Klientów.

Podział uprawnień i kompetencji powoduje, że adwokaci udzielają porad prawnych,  sporządzają pisma i opinie prawnych, biorą udział w negocjacjach oraz reprezentują Klientów w postępowaniach przed sądami i innymi instytucjami.

Rzecznicy patentowi jako pełnomocnicy występują przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a także świadczą usługi jako pośrednicy przed urzędami krajowymi.

Firma współpracuje z wieloma kancelariami zagranicznymi znajdującymi się na obszarze Unii Europejskiej, krajów byłego ZSRR, w szczególności Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu, a także USA, Japonii oraz Chin.

Kancelaria prowadzi pomoc prawną w języku polskim i języku angielskim.