Obszary praktyki

  • prawa cywilne i gospodarcze,
  • prawa rodzinne, podział majątku, rozwód, alimenty,
  • prawo medyczne, odszkodowania, zadośćuczynienia,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawo własności przemysłowej, prawo ochrony znaków towarowych, prawo patentowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • prawo autorskie, prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych,
  • wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe,
  • wycena znaków towarowych i innych praw,
  • spory sądowe i arbitrażowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.
.
free bingo no deposit bonus
poker no deposit bonus

Pomoc obejmuje udzielanie porad prawnych,  sporządzanie pism i opinii prawnych, sporządzanie wycen znaków towarowych, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Kancelaria reprezentuje swoich klientów przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).