Rzecznicy patentowi

Bartłomiej Fijałkowski

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy Bartłomiej Fijałkowski jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, a także Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Z prawem własności przemysłowej związany jest od 2007 roku, początkowo jako pracownik merytoryczny, aplikant rzeczniowski a od 2011 roku rzecznik patentowy.

W ramach swojej praktyki posiada bogate doświadczenie z zakresu procedury patentowej, tworzenia opisów i dokumentacji patentowej, w tym także pracy w środowisku oprogramowania typu CAD. Występuje przed Urzędem Patentowym RP w roli pełnomocnika w sprawach dotyczących wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych – także w zakresie ich wyceny.

Dodatkowym atutem jest także to, że jest wpisany na listę pełnomocników zawodowych działających przed EUIPO i świadczy kompleksowe usługi z zakresu znaków i wzorów przemysłowych Unii Europejskiej.

Praktyka i doświadczenie sprawiły, iż rzecznik patentowy Bartłomiej Fijałkowski został także wpisany na listę biegłych sądowych SO w Łodzi.